40W ~ 200w với 50% điện khẩn cấp Module

40W ~ 200w với 50% điện khẩn cấp Module
Chi tiết sản phẩm

40W ~ 200w với 50% quyền lực mô-đun khẩn cấp

Yêu cầu thông tin