Trang chủ > Kiến thức ngành công nghiệp > Nội dung

Thuật ngữ ánh sáng

Jul 28, 2015

1, thông lượng chiếu sáng φ đơn vị lumen [LM];

Ánh sáng và mắt người nhận được năng lượng tổng là thông lượng chiếu sáng (φ).

2, cường độ ánh sáng l đơn vị: candela [CD];

Nói chung, ánh sáng là trong hướng khác nhau và cường độ khác nhau. Cường độ phát xạ ánh sáng nhìn thấy được ở một góc hướng cụ thể ở đây được gọi là cường độ ánh sáng (l).

3, đỏi illuminance e đơn vị: Lux [LX]; Hệ số tỷ lệ giữa thông lượng chiếu sáng với khu vực chiếu sáng.

LX phân phối 1lm thông lượng chiếu sáng trung độ sáng trong khu vực của LM2.

4, chói l đơn vị: candela/square mét [CD/m2];

Mắt nhìn thấy đối tượng phản ánh các cường độ ánh sáng trong một hướng.

5, các đơn vị ánh sáng có hiệu lực: lumens / watt [LM/w];

Hiệu quả năng lượng điện thành ánh sáng.